Заява до суду

  Заява до суду

  Такі спори розглядаються судами загальної юрисдикції, до складу яких входять районні, районні у містах, міські, міськра- йонні суди, апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.

  Упорядку адміністративного судочинства розглядаються спори, в яких відповідачем виступає суб’єкт владних повноважень, тобто орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх службова чи посадова особа, які здійснюють відносно громадян України владні управлінські функції.

  Заява про роз яснення рішення суду

  Скаргу задоволено частково. По справі було ухвалено нове рішення по суті справи. Даним рішенням було зобов’язано Відповідача в місячний термін з дня вступу рішення в законну силу виконати вимоги експертного висновку по усуненню порушень пожежної безпеки.

  Статтею 221 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту.

  Для уникнення неправильного виконання рішення та виконання його у відповідний термін вважаю за необхідне відстрочити виконання рішення до місяця після дати його роз’яснення.

  Зразки позовних заяв, договорів, процесуальні документи. Судова практика України. Судові рішення. Юридична консультація онлайн

  Саме для таких цілей і був створений даний юридичний інфомаційно-аналітичний сайт.

  Розгляд будь-яких судових справ розпочинається із звернення особи до суду. В цьому розділі опубліковані такі документи: приклади позовних заяв . які виникають із цивільних, сімейних, трудових, житлових правовідносин, заяви та скарги із адміністативних правовідносин, зразки заяв для звернення в суд і розгляду справ в порядку окремого провадження.

  Зразки позовних заяв

  по 5 лютого 2009 року з виплатою Відповідачем на мою користь відсотків на суму вкладу з розрахунку 12,5 % річних.

  Відповідно до п.3.4.5 Договору, Відповідач зобов’язаний був повернути мені за моєю вимогою в кінці строку дії Вкладу чи у випадках дострокового розірвання Договору шляхом перерахування коштів на поточний рахунок. Відповідно до п. 3.4.4 Договору, Відповідач зобов’язаний був сплатити проценти шляхом перерахування коштів на рахунок в останній день строку дії Вкладу.

  05 січня 2009 року я виконала свої зобов’язання по Договору та внесла готівкою на депозитний рахунок 6605.44 доларів США, що підтверджується Звітом по депозиту Мій вибір в валюті USD № 738111, відкритому в пакеті послуг ПП «Базовий+» № 11111 на дату 05.02.2009р.

  26 січня 2009 року я звернулася до в.

  Позовна заява до господарського суду

  У першому випадку позивач, усунувши порушення, може знову подати до суду позовну заяву, в другому — він позбавляється права на звернення до суду з позовом до того ж відповідачеві, про той самий предмет і з тих самих підстав.

  Стаття 162 Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь (далі-ГПК) передбачає випадки, коли суд може залишити позовну заяву без руху і встановити строк, протягом якого позивач повинен усунути допущені порушення.

  Позовна заява про розлучення в судовому порядку (через розлад у стосунках, непорозуміння та сварки)

  ________мені     не вдалося, тому в літку _______року я один поїхав в пошуках роботи до м. Києва, щоб працювати та заробляти кошти на утримання своєї сім’ї.

  З початку я кожні вихідні приїжджав до дому, де ми всі разом проводили час. З часом, в зв’язку із великим навантаженням на роботі, мені не завжди доводилось їздити до дому до своєї сім’ї, через що у нас з Відповідачем почався розлад у стосунках, непорозуміння один одного та виникали з цього приводу постійні сварки.

  Згодом я почав відчувати що наші сімейні стосунки стають все більше холодними.

  Як написати заяву в суд?

  Якщо позов майнового характеру, у вступній частині необхідно вказати ціну позову. Описова частина позовної заяви викладається в довільній формі. У цій частині позову необхідно вказати, в чому полягає порушення або загроза порушення прав, свобод чи охоронюваних законом інтересів позивача.

  При необхідності вказуються докази, що підтверджують обставини, на які посилається позивач. Бажано вказати на нормативно-правові акти, що підлягають застосуванню при вирішенні позовної заяви.

  Як написати заяву про розірвання шлюбу? Її зразок. Порядок розірвання шлюбу в судовому порядку.

  Це ні в якому разі не заклик «жити разом заради дітей»!